Jammer dat je je lidmaatschap bij SvBB wilt opzeggen. Is er een conflict tussen jou en iemand anders waardoor je je sport niet meer met plezier kan uitoefenen? Je kan het bestuur altijd vragen om te bemiddelen of om op te treden.

Het lidmaatschap van Schietvereniging Beemte-Broekland (SvBB) wordt aangegaan per kalenderjaar. Het eerste jaar wordt de contributie geïnd naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar. Het beëindigen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Van een tijdige schriftelijke opzegging krijgt de afzender binnen vier (4) weken bevestiging.

Zonder schriftelijke bevestiging geldt dat jouw opzegging niet is ontvangen. Er geldt dan een betalingsverplichting voor het aankomende jaar.

Voor vragen over jouw lidmaatschap of opzegging hiervan kan je per e-mail contact met ons opnemen ([email protected]).