Leuk dat je lid wilt worden van Schietvereniging Beemte-Broekland! Je komt altijd eerst even langs voor een kennismaking. Op de vereniging kan direct een inschrijfformulier mee krijgen, of deze kan je digitaal toegezonden worden. Het inleveren van je inschrijfformulier gebeurt op de vereniging, wij hebben namelijk bij elke inschrijving twee pasfoto’s nodig. 

Minimum leeftijd

Boogschieten: 6 jaar
Luchtschieten: 6 jaar
Vuurwapenschieten: 16 jaar

Procedure kennismaking tot lid

Wil je lid worden? Je dient de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: Kennismaken!
Kom eens een drankje bij ons doen en leer de vereniging eens kennen. Kijk vooral ook of de sport en onze vereniging bij jouw wensen aansluit! Plan altijd je kennismaking in via het contactformulier van de website.

Stap 2: Aspirant lid
Als je een aanmeldformulier hebt ingeleverd, word je aspirant lid. Dit houdt in dat je nog niet zelfstandig je gang kan gaan. Tijdens je aspirant-periode zal iemand met je meelopen/meekijken of alles goed en veilig gebeurt. Voor het vuurschieten is hiervoor een lessenserie van 7 lessen ontwikkeld. Deze sluit je af met een toets. 

Stap 3: volwaardig lid
Kan jij zelfstandig en veilig je gekozen discipline uitoefenen? En heb jij je Proeve van Bekwaamheid en je ballotagegesprek succesvol afgerond in het geval van vuurschieten? Dan ben je volwaardig lid geworden van SvBB. Vanaf dit punt mag je naar eigen inzicht naar de vereniging komen en zelfstandig je sport uitoefenen!

VOG (vuurschieten)

Voor vuurschietdisciplines is de overhandiging van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze kan digitaal aangevraagd worden via een link die je na je aanmelding per email zult ontvangen. Hieraan zijn kosten verbonden. Het bezit van een VOG is een vereiste. Indien je lid bent geworden en binnen vier weken geen VOG kunt overhandigen, wordt je lidmaatschap opgeheven. 

Schutters die lid zijn bij een andere schietsportvereniging of een verlof hebben, hoeven geen VOG te overhandigen. 

Bestaande sportschutters (vuurschieten)

Voor leden die van een andere schietvereniging komen en over een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens beschikken, geldt een andere regeling. Indien zij, gedurende zes maanden geen schietbeurten met vuurwapens kunnen laten aftekenen, kan de verlenging van het verlof in gevaar komen. Als deze aspirant-leden kunnen aantonen dat zij voldoen aan de limieten voor het schieten met vuurwapens, zoals deze verderop in dit document zijn verwoord, dan krijgen zij van het bestuur toestemming om tijdens het aspirant-lidmaatschap met vuurwapen te schieten.

Ballotagecommissie

Tijdens de aspirant-periode word je uitgenodigd voor een gesprek met de Ballotagecommissie. Tijdens dit gesprek zal onder andere worden gevraagd naar jouw motief om lid te worden van Schietvereniging Beemte-Broekland en jouw individuele doelstellingen c.q. wensen ten aanzien van de schietsport. Omgekeerd kan je tijdens dit gesprek aangeven op welke punten nog onduidelijkheden bestaan ten aanzien van het lidmaatschap of de vereniging en aangeven wat je van het lidmaatschap verwacht. Het hoofddoel van de ballotage is uiteindelijk beoordelen of jij past binnen onze vereniging en of jouw visie op de schietsport aansluit bij die van Schietvereniging Beemte-Broekland.

De Ballotagecommissie stelt op basis van de informatie uit het gesprek een advies op met betrekking tot jouw toelating als lid van de vereniging en stuurt deze naar het bestuur. Het bestuur neemt ten slotte het definitieve besluit ten aanzien van het lidmaatschap.

Lidmaatschapskosten

De kosten voor de individuele disciplines worden verder toegelicht in
Boogschieten
Luchtschieten
Vuurschieten