Wat is vuur(wapen)schieten?

Vuurschieten onderscheidt zich van onze andere precisiesporten doordat er bij een vuurwapen de voortdrijvende kracht niet vanuit het wapen, maar vanuit het projectiel komt. Door deze constructie zijn vuurwapens uitermate geschikt om met hoge frequentie een meervoud van patronen te verschieten. Je kan dus sneller achter elkaar meerdere doelen raken, zonder intensieve herlaadprocedures zoals het opspannen van een boog of op druk brengen van een luchtcilinder.

De keerzijde van dit alles is dat een vuurwapen een grotere knal geeft, er grotere krachten optreden en er vuur uit de loop komt. De mens schrikt van nature al bij één van deze drie effecten, laat staan alle drie tegelijk. De kunst van het vuurschieten is dus ook het leren omgaan met je natuurlijke schrikreactie en deze reactie om te zetten in een lichamelijke reactie die bijdraagt aan je schietresultaat. 

Vuurschieten bij Schietvereniging Beemte-Broekland

Op onze twee banen kan op 25 en 30 meter vuur geschoten worden. In veel gevallen is één baan ingericht op 10 tot 15 meter voor de pistoolschutters, en één baan ingericht op 30 meter voor geweerschutters. In overleg met de medeschutters kan dit natuurlijk aangepast worden.

SvBB is een trotse dynamische vereniging. Dit houdt in dat er diverse wedstrijddisciplines beoefend worden, welke zowel in klein- als grootkaliber beoefend worden. Bij SvBB hebben we dan ook geen bewegende kaarten en vaste “schiethokjes”. Hierdoor heb je meer interactie met je medeschutters en is de baan vrij in te delen.

Op onze vereniging mogen alle (in de Nederlandse wetgeving erkende) kalibers geschoten worden vanuit alle toegestane typen wapens (pistool, revolver, grendelgeweer en semi-automatisch geweer). Zwartkruitwapens zijn bij SvBB verboden.

Na het behalen van je toelatingstoets mag je als zelfstandig vuurwapenschutter gebruik maken van de diverse verenigingswapens. Deze verenigingswapens bestaan uit pistolen, geweren en revolvers in diverse kalibers. Gehoorbescherming en schietbrillen zijn kosteloos te leen voor alle leden. Ook hebben wij holsters en riemen te leen voor schutters die deelnemen aan dynamische disciplines. Munitie en schietkaarten kunnen bij de beheerder besteld en afgerekend worden.

De vaste trainingsavonden voor statisch vuurschieten bij SvBB zijn woensdag en vrijdagavond, van 19:00u tot 21:00u. Er wordt 4 maal per jaar een wedstrijd georganiseerd voor alle zelfstandige schutters, waarbij een uitdagend en vooral ook leuk parcours afgelegd moet worden. Ben je toe aan meer uitdaging en ben je een gevorderde schutter? Wellicht is één van onze dynamische wedstrijddisciplines wat voor jou!

Interesse om vuur te schieten?

Je aanmelding begint met een kennismaking. Maak een afspraak om eens op de vereniging mee te kijken en vergeet je legitimatiebewijs (rijbewijs/ID-kaart/paspoort) niet. Tijdens je kennismaking kan je proeven aan de vereniging en de sport. Mocht het je bevallen, kan je direct een aanmeldformulier meenemen. Houd er rekening mee dat het dan nog even duurt voordat je zelfstandig kan schieten, je zult nog een paar stappen moeten doorlopen!

Als sportschutter moet je van onberispelijk gedrag zijn. Voordat we jou bekwamen in de omgang met vuurwapens, moet je aantonen dat je geen (gewelds)delicten op je naam hebt staan of frequent in aanraking komt met justitie. Dit doe je door een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Je krijgt hierover na je aanmelding bij SvBB een mailtje met de aanvraagprocedure. Met deze VOG kunnen wij jou aanmelden bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) Er volgt een ballotage (toelatings-) gesprek met je instructeurs en/of leden van het bestuur. In dit gesprek beoordeelt de vereniging je motivatie en vormt zij een besluit of jij tot de schietsport toegelaten kan worden. Zien de instructeurs/het bestuur én justitie geen bezwaar om jou als sportschutter toegang te verschaffen tot een vuurwapen? Dan zal de KNSA je een schutterslicentie afgeven. Dit is je toelatingsbewijs tot iedere schietbaan.

Nu je officieel mag schieten, moet je nog leren schieten. In een maatwerk cursus, meestal bestaande uit 7 lessen, leren we je hoe je om moet gaan met diverse wapens en hoe je je volgens onze baanregels gedraagt. Deze lessen sluit je af met een proeve van bekwaamheid, dit is je eindexamen. Slaag je hiervoor en kan je een schietbeurt veilig en zelfstandig uitvoeren? Dan promoveer je direct van aspirant schutter tot zelfstandig schutter. Je kan vanaf nu zelfstandig komen schieten! Kom je van een andere vereniging over, of heb je al brede schietervaring? Geef dit vooral aan, wij zullen een inschatting maken of je het hele bovenstaande traject moet doorlopen of dat je versneld zelfstandig schutter kan worden.

Contributieoverzicht

Nieuwe schutters betalen eenmalig €50,- inschrijfgeld.

Jaarlijks wordt €50,- klusbijdrage gerekend, dat door inzet voor de vereniging bij de volgende factuur in mindering wordt gebracht.

Naast lidmaatschap bij SvBB is een vuurschutter ook verplicht om lid te worden van de KNSA, de koepelorganisatie voor vuurschietend Nederland. De bijdrage hiervan bedraagt per kalenderjaar €42,50 en wordt via de vereniging afgedragen. Dit bedrag wordt los vermeld op jouw contributieoverzicht.

 

Ingang lidmaatschap Verschuldigde contributie
Januari, Februari, Maart €185,-
April, Mei, Juni €138,75
Juli, Augustus, September €92,50
Oktober, November, December €46,25

Goed om te weten

Bezit van wapens en/of munitie

Voor het bezit van een vuurwapen en/of munitie val je onder de Wet Wapens en Munitie (WWM). Onder deze wet mag je alleen vuurwapens bezitten wanneer hier een verlof voor afgegeven is. Je mag enkel munitie bezitten voor de vuurwapens welke je op je verlof hebt. Je kan enkel een verlof aanvragen wanneer je meer dan een jaar lid bent van een schietvereniging. Wij bewaren de door jou aangekochte munitie voor jou in onze kluis. Zonder verlof is het bezit van munitie niet toegestaan. Verenigingswapens verlaten nooit het verenigingsgebouw en blijven nooit onbeheerd achter.

Royeren, bezwaar- en bemiddelingsprocedure

Gedraag je je op een ongepaste manier als sportschutter, op of naast de vereniging? Dan kan het bestuur (of justitie en/of de KNSA) besluiten je de toegang tot de vereniging én de schietsport te ontzeggen. Dit noemen we royeren. Het bestuur laat zich bij een royeringsbesluit informeren door de beheerders en instructeurs. Daarnaast zal het bestuur altijd de betrokken schutter in de gelegenheid stellen om diens kant van het verhaal kenbaar te maken. Andersom is het bestuur ook ter bescherming van de leden. Mocht er onenigheid ontstaan tussen jou en een instructeur/beheerder of ander verenigingslid, kan je het bestuur vragen om op te treden of te adviseren. Je gebruikt hiervoor het algemene mailadres: [email protected]. Deze mailbox wordt enkel door bestuursleden gelezen.

Zero tolerance op verdovende middelen

Vuurwapens en verdovende middelen gaan niet samen. Leden die onder invloed een vuurwapen hanteren, worden verwijderd, geroyeerd en er wordt een melding opgemaakt bij de KNSA en de politie.