Op SvBB gelden enkele verenigingsregels. Hieronder kan je deze op je gemak nog eens teruglezen. Deze regels gelden primair voor vuurschutters. Voor de regels voor boogschutters, verwijzen we naar de pagina Boogschieten.

Als schietvereniging zijn er regels met betrekking tot aanwezigheid in het verenigingsgebouw. We wijzen je graag op de volgende regels:

Aanmelden en schietboekje (vuurschieten)

Zodra je een schietvereniging betreedt, moet je je bekend maken. Als cursist ben je aangemeld bij de KNSA en heb je een tijdelijk nummer, of heb je al je definitieve KNSA-nummer. Hiermee kan je jezelf aanmelden en vervalt de legitimatieplicht middels paspoort/rijbewijs.
Bij SvBB gebruiken wij hiervoor de laptop welke rechts op de balie staat. Meld je altijd direct na binnenkomst aan via dit systeem. Gebruik hiervoor je barcode op je schietboekje of KNSA-pas.
Tijdens de basiscursus krijg je ook je eigen schietboekje. Hierin laat je je schietbeurten registreren. Dit doe je door een schietboekje in de bak te leggen bij de beheerder. Aan het einde van je schietbeurt haal je je afgestempelde boekje weer op bij de balie!

Introducés

Met zo’n gave sport kan het natuurlijk gebeuren dat mensen in je directe omgeving ook benieuwd worden naar de vereniging en de (boog)schietsport. Kijken mag altijd. Laat deze bezoekers zichzelf wel bekend maken (legitimeren) bij de bar. Wilt je introducé ook zelf het schieten eens ervaren? Dit mag enkel onder begeleiding van een instructeur.

Zero tolerance op verdovende middelen

Wapens en verdovende middelen gaan niet samen. Leden die onder invloed een wapen hanteren worden verwijderd en geroyeerd. Voor vuurwapenschutters wordt er tevens een melding opgemaakt bij de KNSA en de politie. 

Verenigingsregels op de schietbaan (vuurschieten)

Op onze vereniging hanteren we diverse regels om de schietsport veilig en leuk voor iedereen te houden. Hieronder vallen de volgende bepalingen:

Baancommandant (vuurschieten)

SvBB werkt met een baancommandant (BC). Deze persoon houdt de veiligheid op de baan extra scherp in de gaten. De baancommandant zal medeschutters aanspreken op veiligheidsfouten en is verplicht hiervan een melding te maken richting de beheerder. Ook jij zal na het behalen van je Proeve van Bekwaamheid (PvB) een keer de BC worden. Met een flyer, verkrijgbaar bij de bar, vertellen we je precies wat er van je verwacht wordt! Dit is ook onderdeel van de basiscursus, dus neem alvast een flyer mee als je de kans krijgt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aan leden wordt geadviseerd om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Denk hierbij aan een armbeschermer voor boogschieten of een bril bij luchtschieten.
Bij vuurschieten zijn een aantal beschermingsmiddelen verplicht. Betreed de schietbaan alleen wanneer je gehoorbescherming draagt. Bespaar jezelf serieuze gehoorschade en zet je oordoppen op voordat je de deur naar de schietbaan opent! Je wordt geadviseerd om daarbij ook een schietbril te dragen. Deze bril beschermt je ogen van mogelijke scherven, hulzen en andere rondvliegende voorwerpen. De schietbril is bij veel dynamische disciplines verplicht.

Schietbrillen en gehoorbescherming zijn (kosteloos) te leen bij SvBB.

Fasensysteem vuurwapens (vuurschieten)

Niet elke schutter mag direct met elk legaal vuurwapen schieten. Hiervoor heeft de KNSA een fasensysteem ontwikkeld. Dit systeem hanteren wij ook op de vereniging. Welke wapens je mag schieten, is afhankelijk van je lidmaatschapsjaren. Bij SvBB wordt niet met hagel(geweren) geschoten. Zwartkruit en Airsoft zijn eveneens verboden. Meer informatie over het fasensysteem kun je hier nalezen.

Foto’s en social media

Het maken van foto’s, video’s en ander beeldmateriaal op de schietbaan is ongewenst. Het maken van foto’s en video’s waar vuurwapens op staan, is niet toegstaan bij SvBB. Heb je in een bijzonder geval toch foto’s nodig? De dienstdoende beheerder kan je toestemming geven voor een uitzondering op deze regel. Stem dit dus altijd van tevoren met de beheerder af.

Royeren, bezwaar- en bemiddelingsprocedure

Gedraag je je op een ongepaste manier als sportschutter, op of naast de vereniging? Dan kan het bestuur besluiten je de toegang tot de vereniging én de schietsport te ontzeggen. Dit noemen we royeren. Het bestuur laat zich bij een royeringsbesluit informeren door de beheerders, instructeurs en/of leden. Daarnaast zal het bestuur altijd de betrokken schutter in de gelegenheid stellen om diens kant van het verhaal kenbaar te maken. Andersom is het bestuur ook ter bescherming van de leden. Mocht er onenigheid ontstaan tussen jou en een instructeur/beheerder of ander verenigingslid, kan je het bestuur vragen om op te treden of te adviseren. Je gebruikt hiervoor het algemene mailadres: [email protected]. Deze mailbox wordt enkel door bestuursleden uitgelezen.

Gebruik van verenigingsbogen/wapens

Zolang je geen eigen wapen hebt, gebruik je een verenigingswapen. Dit wapen wordt op jouw naam geregistreerd door de beheerder. Hier zijn een aantal regels aan verbonden:

 • Een verenigingswapen verlaat nooit het verenigingsgebouw.
  Ga je even naar buiten, bijvoorbeeld om iets uit de auto te halen? Laat het wapen dan achter bij de beheerder.
 • Een (verenigings)wapen blijft nooit onbeheerd achter.
  Moet je even naar het toilet of zijn je patronen op? Berg het wapen op in de wapentas en neem deze mee. Laat een wapen nooit ergens liggen waar jij er geen zicht meer op hebt.
 • Een verenigingswapen wordt niet onderling geruild.
  Een verenigingswapen wordt door de beheerder op jouw naam gezet. Wilt een medeschutter dit wapen na jouw schietbeurt overnemen? Overdracht vindt altijd, samen met het wapen, plaats bij de beheerder.
 • Een verenigingswapen blijft compleet met de bijbehorende attributen, zoals wapentas of pees.
  De vuur- en luchtwapens van de vereniging (en evt. magazijnen) zijn allen voorzien van serienummers. Zorg dat elk vuurwapen met bijbehorende (vaak 2) magazijnen altijd weer terug in dezelfde wapentas komen.
 • De beheerder geeft een verenigingswapen weer vrij.
  Ben je klaar met je schietbeurt? Lever het wapen in bij de beheerder en wacht tot de beheerder mondeling aan jou bevestigd heeft dat het wapen niet meer op jouw naam geregistreerd staat.
 • Patronen worden bij de beheerder ingeleverd (vuurschieten).
  Niet verschoten munitie wordt voor jou bewaard in de verenigingskluis. Hiervoor schaf je eenmalig een munitiedoosje aan bij aanvang van deze cursus. Lege hulzen gooi je direct weg. Je mag pas patronen mee naar huis nemen wanneer je voor dit kaliber een verlof hebt (minimaal 1 of 2 jaar lid).

Een uitgeleend vuurwapen wordt gekoppeld aan een schutter. Je bent verantwoordelijk voor dit wapen, tot een beheerder mondeling en specifiek aan jou terugkoppelt dat dit vuurwapen niet meer op jouw naam geregistreerd staat.

Wet Wapens en Munitie: verboden bezit schietbenodigdheden (vuurschieten)

Voor het bezit van een vuurwapen en/of munitie val je onder de Wet Wapens en Munitie (WWM). Onder deze wet mag je alleen vuurwapens bezitten wanneer hier een verlof voor afgegeven is. Je mag enkel munitie bezitten voor de vuurwapens die je op je verlof hebt. Neem als cursist dus nooit munitie mee naar huis. Ook het bezit van lege hulzen kan je flink wat gedoe met justitie opleveren. Check dus je capuchon, zakken en je schoenzolen voordat je de baan verlaat.
Heb je toch per ongeluk een huls of een patroon mee naar huis genomen? Neem dan contact op met een bestuurslid, beheerder of één van de instructeurs.

Statuten SvBB

Onze statuten zijn helaas nog niet digitaal beschikbaar. Je kan een afspraak maken om de statuten op de vereniging in te zien.