Lidmaatschap Beëindigen

Het lidmaatschap van Schietvereniging Beemte-Broekland (SvBB) wordt aangegaan per kalenderjaar. Het eerste jaar wordt de contributie geïnd naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar. Het beëindigen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Van een schriftelijke opzegging krijgt de afzender binnen vier (4) weken bevestiging.

Zonder schriftelijke bevestiging geldt dat uw opzegging niet is ontvangen.

Vragen met betrekking tot uw lidmaatschap of opzegging hiervan kunnen wel per e-mail ([email protected]) gesteld worden.