Contributie

De contributie gaat in op het moment dat het aspirant-lid zijn aanmeldingsformulier bij het bestuurslid of commissielid van de desbetreffende discipline heeft ingeleverd. Hierbij geldt de datum waarop het aanmeldingsformulier is afgegeven aan een bestuurslid. Vanaf dat moment moet over de resterende maanden van het jaar naar evenredigheid contributie worden betaald. Dit bedrag moet in één keer worden voldaan.

Voor het jaar 2017 gelden de volgende contributiegelden:

Disciplines handboog schieten & luchtbuks schieten :
Seniorleden (vanaf het jaar waarin men 18 wordt): € 137,50 per jaar;

Disciplines vuurwapen schieten & dynamisch parcours schieten
Seniorleden (vanaf het jaar waarin men 18 wordt): € 162,50 per jaar

Contributie
KNSA bedraagt € 42,50 per jaar


Wanneer meerdere personen uit een gezin lid zijn, is er een hoofdlid. De overige personen zijn gezinsleden.